Photo and Video

Kahramanın evi – Pehlivan Mahmud'un türbesi

 “Çılgın ruhum, etrafındaki her şeyi eriten bir ateştir.

Ve gözyaşlarımın bu nehirleri alevi dolduruyor.

Ve o gözyaşlarına karışan kil - Ben kendim!

Ve ben bir çömlekçi olarak kendimle gurur duymaya hakkım var."

(Pehlivan Mahmud)

Şüphesiz, Pehlivan Mahmud'un anıt kompleksi, Hive’deki ana mimari anıtlardan biri ve bir ziyaret yeri olarak kabul edilebilir. Büyük şair ve eğitimci, Sufi ve filozof – Pehlivan Mahmud'un (1247-1326) mezar yerinin etrafında görkemli bir kompleks ortaya çıkmıştır. Kompleks, silueti neredeyse antik Hive'nin ana sembolü haline gelen parlak yeşil kubbeli türbe ve hanakayı içermektedir.

Pehlivan Mahmud asaleti, bilimi ve şiir yeteneği ile ünlüydü. Parlak bir zihne ek olarak, mükemmel fiziksel özelliklere de sahipti, şaire kahraman deniyordu. Hindistan, Afganistan, Irak ve İran'da dövüş ve kuvvet turnuvalarına katılmıştır. Pehlivan Mahmud, rubayi ve şiir gibi edebi formları kullanarak kapsamlı yazılar yazmıştır. "Hakikatler Derlemesi" olarak tercüme edilen ünlü "Kanzul hakoyik" şiiri tasavvuf fikirlerini yansıtmaktadır. Ne yazık ki şairin bazı el yazmaları günümüze ulaşmamıştır, ancak Taşkent'teki Şarkiyat Enstitüsü'nde görülebilen örnekleri bulunmaktadır.

Pehlivan Mahmud'un türbesi bir Sufi piri olarak kabul edilir - Sufi önderinin dinlendiği mezar yeri. Daha önce, Pehlivan Mahmud Pir Yar-Vali adıyla biliniyordu, bu da onun edebiyattaki takma adıydı. Kendisi 1326'da deri atölyesinin avlusuna gömüldü. Zamanla, mezarı diğer mezarlarla birlikte büyüyerek burayı büyük bir mezarlığa dönüştürdü.

"Dürüst barınağın olduğu yerde mezar taşı,

kötülüğün maskesinin olduğu yerde -yarım yüzlü bir gülümseme,

bir alçağın ilk yüzü olmaktan

sadık bir gururlunun sadık bir köpeği olmak daha onurludur."

(Pehlivan Mahmud)

İlk kerpiç türbe 17. yüzyılda Pehlivan Mahmud'un mezar taşının üzerine dikilmiştir. Tek kubbeli küçük tek odacıklı bir türbe idi, daha sonra yapı çöktü. Daha sonra, 1835'te, bugün bile görebildiğimiz eski bir binanın kalıntıları üzerine pişmiş tuğladan yeni bir yapı inşa edildi. Yapı, Allakuli Han döneminde inşa edilmiştir. Günümüzde yapı ziyaret odası ve kubbeli tavana sahip mezarlıktan oluşmaktadır. Arka tarafta eski bir oyma kapı aracılığıyla girilecek bir giriş bulunmaktadır. 1810 yılında yapılmış ve zarif süslemeler ve fildişi detaylarla süslenmiştir. Ayrıca, türbeye, sonunda Hive Hanlığı yöneticilerinin nekropolüne dönüşen büyük bir hanaka eklenmiştir. Şimdi hanaka, kompleksin merkezi binasıdır.

20. yüzyılın başlarında külliyenin batı kısmına iki katlı bir Qorihona (Hafız Odası) ve doğu cephesine bir yazlık ayvanlı (eyvan) cami dikilmiştir. Solda, Asfandiyar Han'a, annesine ve oğlu için olanlanan bir oda (sagana-aile mezarlığı) bulunmaktadır. Kısacası, Asfandiyar Han, komplekse ait alanlarda yeni yapıların inşasını başlattı. Ancak Asfandiyar Han ve oğlu Içan-Kale’nin dışına gömüldüğü için iki mezarda cenaze bulunmamaktadır. Ana türbenin arkasında, kompleksin bir parçası olan bir mezarlık var. Ayrıca kompleks, kış mevsimine uygun Şir-Kabir Camiyi, eyvan şeklindeki yazlık camiyi ve birkaç küçük türbeyi içermektedir.

Pahlivan Mahmud türbesinin iç dekorasyonu zarif bir iç mekana sahiptir. İlk başta, gözler Hive mayolikası ile kaplı geleneksel portala takılacaktır. Salonun ortasında muhteşem bir avize vardır, duvarlar iç mayolika kaplama ile kaplanmıştır. Pehlivan Mahmud'un mimari kompleksi - mütevazı bir türbeden, sonunda Pehlivan Mahmud'un şiirleriyle, sözleriyle hemde ünlü ustaların isimleriyle süslenmiş muhteşem bir komplekse nasıl dönüştüğünün bir başka örneğidir.

çevrimiçi tur

 

Yorum

0

Yorum Yap

Yorum bırakmak için sosyal ağlar aracılığıyla oturum açmalısınız:


Giriş yaparak, işlemeyi kabul etmiş olursunuz Kişisel veri

Ayrıca bakınız