Technical work is underway on the web portal!

Şahi-Zinde Anıt Kompleksi

Semerkant hakkındaki efsanelerin çoğu ağarmış antik çağla ilgilidir, ancak şehrin gerçek tarihi daha da eskidir. Semerkant'ın ortaya çıkışı yaklaşık 2,5 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Büyük Soğd şehri, daha sonra Maverannahr, Semerkant, bir çok devletin başkentiydi, bu güne kadar bu şehirde korunan mimari anıtlar, yukarıda belirtilenlerin kanıtıdır. Geçen tüm Hükümdarlar, diktikleri binalarla birbirlerini gölgede bırakmaya çalışmışlar ve bunun için büyük meblağlar harcamışlardır.

Modern Semerkant'ın kuzeydoğu kesiminin yakınında eski bir yerleşim yeri - Afrasiab bulunmaktadır. 13. yüzyıla kadar şehir Moğolların vahşi orduları tarafından yok edildi. Afrasiab'ın güney eteklerinde, büyük bir mezarlığın arasında, Semerkant'ın en iyi tarihi ve mimari topluluklarından biri var - "Şahi-Zinde" adlı bir türbe grubu bulunmaktadır.


Komplekse yaklaşırken Mezarlar zinciri, kentin ortaçağ savunma duvarının üzerine döküldüğü gibi mezara doğru sarkan yoldan görülebiliyor. "Şahi-Zinde" kompleksinin adı Farsça'dan "Yaşayan Padişah" olarak çevrilir ve Hz. Muhammed'in kuzeni, 7. yüzyılda Semerkant'a İslam'ı yaymak üzere Araplarla birlikte gelen Kusa-ibn-Abbas'ın sembolik mezarı ile ilişkilendirilir. Çok sayıda efsane, Kusam-ibn-Abbas'ın, namaz kılarken kafirlerin saldırısına uğrayarak inancı için acı çektiğini söyler.

En yaygın efsanelerden birine göre, mihraba (Mescit'te Mekke'nin yönünü gösteren niş) saklanmıştır, diğerlerine göre de, kendi kopmuş başını ellerinin arasına alarak yeraltı bahçesine götüren karanlık bir kuyuya atlamış ve bu güne kadar yaşamaya devam etmektedir. Kusam-ibn-Abbas türbesi kompleksin bir parçasıdır ve kuzeydoğu kesiminde yer almaktadır.

Kompleks dokuz yüzyıl önce şekillenmeye başlamıştır. 11. yüzyılın ikinci yarısına kadar nekropolün bulunduğu bölge, ham tuğladan yapılmış konut binaları ile inşa edilmiş ve şehrin önemli bir nüfusunun yaşadığı bir alan idi. 11. yüzyılın sonunda, Afrasiab'ın güney eteklerinin bir kısmı terk edildi ve burada bir mezarlık ortaya çıkmaya başladı. Kusam-ibn-Abbas'ın mezarı buradaki en eski yapılardan biri olup, diğer zengin astarlı türbeler daha sonraki XI-XIII yüzyıllarına aittir.

O uzak zamanlarda da, çevresindeki binalarla birlikte Kusam-ibn-Abbas'ın mezarı bir türbe olarak kabul edilmişti. 13. yüzyılda, Sahi-Zinde kompleksinin yapılarının çoğu Moğolların yenilgisinden sonra yıkıldı. Nekropolün canlanması XIV yüzyılda başlar. Burada dekoru ve tarzı ilk binaların dekorundan farklı olan yeni türbeler inşa ediliyor.

Ancak en yoğun inşaat, Emir Timur döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Timur'un yakın akrabaları (kız kardeşleri, eşleri), ordusunun askeri soylularının temsilcileri, diğer dünyada şefaatini umarak, güzel türbelerini Kusam-ibn-Abbas'ın mezarının yanına diktiler. Bu dönemden kalma binaların çoğu günümüze kadar gelebilmiştir.

Uluğ Bey devrinde büyük mimari ve planlama çalışmaları yapılmıştır. Bu sırada, alt giriş grubu inşa edilmiştir. Batı kısmında, Uluğ Bey zamanının astronomu Kazizade-Rumi'ye atfedilen iki kubbeli ince bir türbe inşa ediliyor.

Şu anda, Şakhi-Zinde kompleksi 11 türbeden oluşmaktadır. Çoğu XIV yüzyıla aittir.

Harita

Yorum

0

Yorum Yap

Yorum bırakmak için sosyal ağlar aracılığıyla oturum açmalısınız:


Giriş yaparak, işlemeyi kabul etmiş olursunuz Kişisel veri

Ayrıca bakınız