Technical work is underway on the web portal!

7 Buhara Piri

Buhara, Nakşıbendi Kardeşliği'nin yedi büyük mutasavvıfın vatanıdır. Tasavvufun büyük temsilcileri burada yaşamış, dini ve sosyal hayatlarını sürdürmüş, Buhara-i şerifin oluşumuna ve refahına, maneviyatın yetiştirilmesine ve duygusal ruhun yükselmesine katkıda bulunmuştur. Burada pirlerin mezarlıkları, Müslüman tapınakları, kutsal Sufilerin mezar yerleri bulunmaktadır.

 Bukhara

Buhara’yı ziyaret edenlerin çoğu, yolculuğuna Nakşıbendi öğretilerinin yolunu döşeyen manevi bir akıl hocası olan Hoca Abdalhalik al Gicduvani'nin Türbesini gezmekle başlar. Abdalhalik al Gicduvani, peygamberin onuncu neslinin manevi bağlarıyla bağlantılıdır. On sütunlu ve metin kaidesi bulunan türbenin eyvanı, adı geçen hanedanın bir simgesidir.


Hoca Abdalhalik al Gicduvani türbesi zamanında, insanların kırk günlük bunaltıcı yaz sıcağında dua etmeye geldiği bir Çillakhane (Çillehane) idi.

Yakın geçmişte, türbe terk edilmiş durumda idi. Türbenin bugünkü örnek görünümüne kavuşabilmesi için birkaç kuşak geçmesi gerekiyormuş, sanki. Şimdi Eski Doğu'nun bir parçası olan "Abdalhalik al Gicduvani Türbesi", yeryüzü ve gökyüzü arasındaki bir bağlantıdır.

Ziyaret yeriı Muhammed Arif ar-Rivgariy Türbesi - mürşid Ziyaret yeriı Arif Rivgariy'in mezar yeridir. 12. yüzyılın ortalarında Revgar köyünde doğmuştur. Büyük mürşid Abdülhalik Gicduvani'nin talebesiydi. Büyük öğretmenin ölümünden sonra, başkaları için manevi bir akıl hocası olma izni aldı. Hayatının sonuna kadar dini faaliyetlerde aktif olarak yer aldı. Zikir'i yüksek sesle telaffuz etmeyi severdi. Ziyaret yeriı Arif'in 150 yıl yaşadığına ilişkin bir efsane vardır. Buhara bölgesindeki Şafirkan köyünde defnedilmiştir.

Ziyaret yeriı Mahmud İncır-Fağnaviy Türbesi, en büyük Sufi, manevi öğretmenin mezar yeridir. Vabkent şehri yakınlarında doğmuştur. Kariyerinin başında bir zanaatkar ve marangozdu. Öğrencilik yolundan geçerek bir büyük mürşid oldu. Mahmud İncir Fağnavi, "uyuyanların uyanması gerektiğine" inanarak, zikri ilk kez yüksek sesle telaffuz etti. Yerli köyü İncirbog'a gömüldü.

Ziyaret yeriı Ali Ramitani'nin anıt kompleksi, Ziyaret yeriagan Sufi okulunun ünlü manevi ustasının mezar yeridir. İnsanlar Sufi'yi "Azizhan" yani saygıdeğer şeyh olarak adlandırdılar. 12. yüzyılın sonunda Ramitan şehrinde doğmuştur. Hayatı boyunca profesyonel olarak dokumacılık yapmıştır. Mahmud Fağnavi'nin öğrencisiydi. Ali Ramitani Moğolları İslam inancına giriterek imkansızı başardı. Moğol istilasından sonra dağılan toprakların onarılmasına yardım etmiş, şifacılıkla uğraşmıştır. Efsaneye göre Sufi, yüksek sesle dile getirilmeden önce insanların düşüncelerini okumayı ve henüz sorulmayan soruyu cevaplamayı biliyordu. Uzun ve dürüst yaşamı boyunca, aralarında oğulları da bulunan birçok öğrencisi oldu. En küçük oğlu Ziyaret yeriı İbrahim'e öğretmenliğini devam ettirmesini vasiyet etti.

Hoca Muhammed Babai Samasi'nin anıt kompleksi, Ziyaret yeriı Ali Ramitani'nin takipçisi olan ünlü Sufi'nin mezar yeridir. Hoca Samasi, Bahaeddin Muhammed Nakşıbendi gibi büyük bir şahsiyetin doğuşunu öngörerek tasavvufun gelişimine paha biçilmez bir katkı yaptı. Efsaneye göre, yerli Bahaeddin köyü olan Kasri-Hinduvan’dan geçerken bir öngörüde bulunmuş. Tasavvufun ve aydınlanmanın en büyük oğlunun bu yerde doğacağını ve buranın adının "Aydınlar Köyü" olacağını söylemiştir.

Kendisi, 1354'te 95 yaşında öldü. Kutsal mezarı, Romitan bölgesinin Simas köyünde bulunmaktadır. Burada şuanda bir türbe, bir cami, bir kuyu ve güzel bir bahçe inşa edilmiş bulunmaktadır.


Ziyaret yeriı Seyyid Emir Kulal Buhari'nin anıt kompleksi, Seyyid Emir Kulal'ın mezar yeridir. Hayatteyken, "Büyük" anlamına gelen Kalon takma adını aldı. Profesyonel olarak çömlekçilikle uğraştı. Şöhretini, Büyük bir öğretmen olmadan çok önce elde etmiştir. Ünlü ve yetenekli bir çömlekçiydi.

Seyyid Emir Kulal, manevi bir otoriteydi, aralarında Bahaetdin Muhammed Nakşibendi'nin de bulunduğu yüzden fazla takipçisi vardı. Nakşibendi'yi tasavvufun temelleri, zikrin doğru okunması ve Ziyaret yericagan'ın tasavvufi yolunun gelenekleri ile tanıştırdı. Öğretmenin, en değerli ve sevgili manevi oğluna güvendiğini zaten anlayan Şeyh Ziyaret yeri Sammasi tarafından Büyük Öğrenci ile tanıştırıldığına inanılıyor. Seyyid Emir Kulal 1370 yılında memleketi Suhar köyünde toprağa verildi.

Bahaetdin Nakşibendi kompleksi (XVI yüzyıl), Buhara'dan 12 km uzaklıkta bulunan eşsiz bir anıt kompleksidir. Kompleks, "Tasavvuf Öğretmeni" Bahaetdin Nakşibendi'nin onuruna inşa edilmiştir.

"Bahaetdina Nakşibendi" kompleksinde, bu şaşırtıcı kişinin hayatı ve çalışmasıyla ilgili ilginç sergiler ve bilgiler sunan bir müze bulunmaktadır.

Yorum

1

Very knowledgeable .artical. would love to visit again this spiritual city

Jang wadhwa | 15.05.2023

Yorum Yap

Yorum bırakmak için sosyal ağlar aracılığıyla oturum açmalısınız:


Giriş yaparak, işlemeyi kabul etmiş olursunuz Kişisel veri

Ayrıca bakınız