Photo and Video

Şeyhantahur Kompleksi

Şeyhantaur kompleksinin toprakları Taşkent'te Abdulla Kadiri ve Ali Şir Nwvaî sokakları arasında yer almaktadır. Kompleks üç türbeden oluşur: Şeyh Hovendi at-Tahur'un türbesi, Kaldırgach-biy'in (Kırlangıç biy) türbesi ve Yunus-Han'ın türbesi.

Şeyhantahur, 13. yüzyılın sonunda Bağıstan dağ köyünde bir Hoca ailesinde doğdu - şimdi bu köy yerinde Çarvak rezervuarı bulunmaktadır. Babası Şeyh Ömer, ikinci salih halife Ömer'in soyundandı. Halk, Şeyh Ömer'in mucizeler yaratmayı ve doğal afetlere hükmetmeyi bildiğine inanıyordu. Bu yetenekleri ondan oğluna da geçtiği söylenir. Genç Şeyhantahur, Sufi geleneklerine benimsemişti. Biyografi yazarlarına göre, Taşkent’li bu Sufi; "Yüksek manevi nitelikler ve ilimli olmak; bir düşünürün cahillerin kabalığına karşı sabrı ve uysallığı ile doğru orantılıdır" şeklindeki bir gerçeğe uyuyordur.

Şeyh Taşkent'te yaşadı ve vaazlar okudu ve 1355 ile 1360 arasında öldü. Efsaneye göre mezarının üzerindeki türbe, bizzat Emir Timur'un inisiyatifiyle inşa edilmiştir. Bu, farklı yükseklikteki iki kubbenin altında iki odacıklı alçak bir yapıdır. Yapı bugünkü görünümüne 19. yüzyılın başlarında yapılan çok sayıda onarım ve tadilattan sonra kavuşmuştur. İçeride biri büyük kubbenin altında, ikisi küçük kubbenin altında olmak üzere üç mezar taşı vardır. Türbede, kırk sekiz sauradan (ağaç çeşidi) sadece biri - Büyük İskender tarafından dikilen "Saur İskender" korunmuştur. Taşlaşmış iğne yapraklı bu ağaç, türbenin içinde, Şeyh'in görkemli mezar taşının hemen yanında yer almaktadır.

Timur döneminin ünlü vaizi Ubaydulla Hoca Ahror (1404-1490) ve 18. yüzyılın ikinci yarısında Taşkent'in bağımsız hükümdarı Yunus-Hoca da dahil olmak üzere birçok seçkin Taşkent sakininin, Şeyhantahur klanına ait olduğunu belirtmekte fayda var.

Şeyhantahur türbesinin yanında, bugüne kadar başka bir türbe - Kaldırgach-biy (Kırlangıç biy) mezarı hayatta kalmıştır. Piramidal kubbenin karakteristik şekli ile 15. yüzyılın bu mimari anıtı, kompleksin diğer binalarından keskin bir şekilde farklıdır ve Kazak bozkırlarının mezarlarına benzemektedir. Gerçekten de bu türbenin kemerlerinin altında, doğuştan Kazak olan ünlü devlet adamı Tole-biy'in mezarı bulunmaktadır. Taşkent halkıyla birlikte Tole-biy, Cangar - Kalmık işgalcisini Orta Asya topraklarından kovmayı başardı. Tole-biy, ölümünden sonra Taşkent devletinin bağımsız hükümdarı olan Şeyhantahur hakim Yunus-Hoca'yı Taşkent'teki temsilcisi olarak atadı.

15. yüzyılın sonlarına ait kompleksin hayatta kalan bir diğer türbesi, şair ve savaşçı, büyük Babür'ün dedesi - Yunus Han'ın türbesidir. Bina birçok kez restore edilmiş olup, cephenin tepesinde yüksek revak bulunan nadir bir T biçimli hankah türüdür.

Bugün Taşkent’in Şeyhantahur anıtı, olağanüstü bir mimari ve ziyaret yeri olma önemini korumaya devam ediyor. Şehrin bu köşesinin güzelliği - şairlere ve sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Sergey Yesenin, Alexander Volkov, Sergey Yudin ve diğerleri burada olmayı çok severlerdi.

çevrimiçi tur

 

Yorum

0

Yorum Yap

Yorum bırakmak için sosyal ağlar aracılığıyla oturum açmalısınız:


Giriş yaparak, işlemeyi kabul etmiş olursunuz Kişisel veri

Ayrıca bakınız